מכונות כביסה

מכונת כביסה פתח חזית 6 ק״ג

HW60-1211N

מכונת כביסה פתח חזית 10 ק״ג

HW100-1203

מכונת כביסה פתח חזית 7 ק״ג

HW70-1203

מכונת כביסה פתח חזית 10 ק״ג

HW100-1479N

מכונת כביסה פתח חזית 8 ק״ג

HW80-1203