מקררים ומקפיאים

4 דלתות OPEN SPACE INVERTER

HRF-550F

מקרר 4 דלתות OPEN SPACE INVERTER

HRF-457F

מקרר 4 דלתות OPEN SPACE INVERTER

HB25FSSAAA

מקרר 4 דלתות OPEN SPACE INVERTER

HRF-620F

מקרר 4 דלתות OPEN SPACE INVERTER

HRF-460F

מקרר 4 דלתות OPEN SPACE INVERTER

HRF457FW-FG-FB

מקרר SIDE BY SIDE

HRF525FSS

מקרר מקפיא תחתון

C3FE744CMJ

מקרר מקפיא תחתון

C3FE740CSJ

מקרר מקפיא תחתון

HBM-520F

מקרר מקפיא תחתון

HRF380FSS-FW

מקרר מקפיא עליון

HRF-720FA

מקפיא DEFROST

HUF-105A

מקפיא DEFROST

HUF-200A

מקפיא DEFROST

HUF-250A

מקפיא NO FROST

DB-266

מקרר מקפיא עליון

HRF-9610

מקרר מקפיא עליון

HRF-369

מקרר מקפיא עליון

HRF380FSS-FW

מקרר מקפיא עליון

HRF-450T

מקרר מקפיא עליון

HRF-954F

מקרר מקפיא עליון

HRF-505T

מקרר מקפיא עליון DEFROST

HRF-350

מקרר מקפיא עליון DEFROST

HRF-220

מקרר יין

JC-87

מקרר יין DUAL ZONE

JC162S

מקרר ענק 1.20 מטר SIDE BY SIDE

HRF-1200FFSS

מקרר 4 דלתות OPEN SPACE INVERTER

HRF625FW-FG-FB

מקרר 4 דלתות OPEN SPACE INVERTER

HRF-456F

מקרר SIDE BY SIDE

HRF-521F

מקרר מקפיא עליון

HRF-340F

מקרר מקפיא עליון

HTD370FSS-FW

מקרר מקפיא עליון

HRF-500AW/ASS

מקרר 4 דלתות Open Space Inverter

HRF-447FSS

מקרר מקפיא עליון

HTD529FSS-FW